Coupon Code: 54433 ENGLISH | 简体中文
Traffic Convenient transportation to bring you a better stay experience
booking

Business zone: Baiyun Wanda / Baiyun Mountain / Guangzhou Stadium (白云山风景区)
Area: baiyunqu (白云区)
Address: No.238 Jinzhongheng Road Baiyun District Guangzhou China
酒店地址: 广东省 · 广州 · 白云区 · 金钟横路238号